1 2 3 4 5 6 7  


เสียงใต้น้ำ

เสียงเป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับวาฬ วาฬได้พัฒนาวิธีที่จะใช้เสียงในการพาตัวมันไปตามที่ต่างๆ และเพื่อหาอาหาร
| วาฬยังใช้เสียงในการติดต่อกับวาฬตัวอื่นๆ อีกด้วย

การเห็นด้วยเสียง
ขณะที่ว่ายน้ำวาฬที่มีฟันจะทำเสียงกระดกลิ้น ซึ่งมีระดับสูง ซึ่งจะไปกระทบกับวัตถุที่อยู่ข้างหน้ามัน แล้วสะท้อนกลับมา ระยะเวลาที่เสียงถูกส่งออกไป แล้วสะท้อนกลับมาจะช่วยบอกวาฬว่า วัตถุนั้นอยู่ห่างจากตัวมันไปเท่าไหร่ วาฬสามารถบอกรูปร่างและขนาดของวัตถุนั้นจากทิศทางของเสียงกระดกลิ้นที่สะท้อนกลับมา วิธีการใช้เสียงในลักษณะนี้เรียกว่า การหาตำแหน่งด้วยเสียงสะท้อน

หัวเมลอน
วาฬที่มีฟันทำเสียงกระดกลิ้นโดยการดันอากาศไปและกลับผ่านรูกลวงที่อยู่ในหัวของมัน วาฬที่มีฟันส่วนใหญ่มีก้อนไขมันเรียกว่า เมลอน อยู่ตรงหน้าผาก เสียงที่มันทำจะผ่านก้อนไขมันนี้ ซึ่งจะทำให้เสียงออกมาเป็นลำเล็กๆ และส่งออกไปในทิศทางที่ถูกต้อง

เสียงสูงและเสียงต่ำ
เสียงเดินทางเป็นคลื่นที่มองไม่เห็น เสียงสูงก่อให้เกิดคลื่นที่ชิดกันมากเป็นจำนวนมาก และเสียงต่ำก่อให้เกิดคลื่นที่ห่างกัน วาฬที่มีฟันใช้เสียงสูงสำหรับการหาตำแหน่งด้วยเสียงสะท้อน เนื่องจากรูปร่างของคลื่นจะบอกให้รู้ว่ามันไปกระทบกับวัตถุเล็กๆ ที่อยู่ข้างหน้ามัน วาฬบาลีน ไม่สามารถทำเสียงสูงได้ แต่อาจใช้เสียงต่ำเพื่อหาวัตถุขนาดใหญ่

การติดต่อกัน
เสียงเดินทางผ่านน้ำได้เร็วกว่าผ่านอากาศ 5 เท่า ดังนั้นจึงเป็นสิ่งที่ดีสำหรับวาฬในการติดต่อกัน ในระยะทางไกลๆ นักวิทยาศาสตร์บางคนคิดว่าเสียงต่ำ ซึ่งวาฬบาลีนทำสามารถเดินทางได้ไกลถึง 5,500 กม. (3,500 ไมล์)

สมองของโลมา
หลายคนคิดว่าโลมาเป็นสัตว์ที่ฉลาดมาก จากการศึกษาโลมาที่นำมาขังไว้ เรารู้มากขึ้นเกี่ยวกับความฉลาดของพวกมันมากกว่าวาฬตระกูลอื่น แต่นักวิทยาศาสตร์ยังต้องเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความฉลาดของโลมาในธรรมชาติ

ขนาดของสมอง
โลมามีสมองที่ใหญ่กว่าเมื่อเทียบกับลำตัวของมันและใหญ่กว่าสมองของสัตว์อื่นๆ ยกเว้นคน โลมาปากขวดมีสมองที่ใหญ่ที่สุดเมื่อเทียบกับตัวของมัน แต่อย่างไรก็ตามโลมาอาจต้องการสมองที่ใหญ่ เพื่อการหาตำแหน่งด้วยเสียงสะท้อน มากกว่าเพื่อสิ่งอื่นๆ ที่เราถือว่าเป็นสัญญาณของความฉลาด เช่น ภาษา

การจับเหยื่อ
ในธรรมชาติโลมาได้พัฒนาวิธีการที่ชาญฉลาดในการหาอาหาร ตัวอย่างเช่น โลมาปากขวดบางครั้งช่วยกันไล่ฝูงปลาให้ไปที่ชายหาดเพื่อที่พวกมันจะได้จับปลาเหล่านั้นง่ายขึ้น

โลมานักแสดง
โลมาที่ถูกนำมาขังไว้สามารถเรียนรู้ได้เร็วในการตอบสนองต่อคำสั่งของผู้ฝึกมัน ดังนั้นพวกมันสามารถแสดงท่าทางต่างๆ ตามที่ถูกสั่งให้ทำได้ เช่น กระโจนข้ามห่วงหรือตีลังกา

การใช้เสียง
โลมาสามารถใช้เสียงต่างๆ เพื่อถ่ายทอดข่าวสารถึงกันและกัน ในการทดลองครั้งหนึ่งกับโลมาที่ถูกนำมาขังไว้ โลมาสามารถสื่อสารไปยังโลมาอีกตัวหนึ่งที่อยู่อีกบ่อหนึ่ง โดยแจ้งให้อีกตัวรู้ว่าจะต้องกดปุ่มไหนเพื่อให้ได้อาหาร

เสียงผิวปากของโลมา
โลมาทุกชนิดสามารถทำเสียงพิเศษที่เหมือนเสียงผิวปากได้ เสียงนี้เรียกว่าการผิวปากบอกชื่อ ซึ่งโลมาจะใช้เพื่อบอกว่าตัวมันเป็นใคร โลมาสามารถเลียนแบบการผิวปากแบบนี้ของโลมาตัวอื่นได้ด้วย นักวิทยาศาสตร์บางคนคิดว่าโลมาอาจจะใช้การผิวปากของโลมาตัวอื่นเพื่อเรียกพวกมัน

การหายใจ
สัตว์ทุกชนิดต้องการก๊าซที่เรียกว่า ออกซิเจน เพื่อให้มีชีวิตอยู่ได้เหมือนกับมนุษย์ วาฬนำออกซิเจนเข้าไปในร่างกายโดยการหายใจเอาอากาศเข้าไป ดังนั้นพวกมันต้องขึ้นมาที่ผิวน้ำเพื่อหายใจ แต่วาฬยังมีวิธีการอื่นที่ทำให้สามารถอยู่ใต้น้ำได้เป็นเวลานาน

การสูดอากาศเข้าไป
ที่ผิวน้ำวาฬจะเปิดช่องหายใจ และสูดอากาศเข้าไปในปอดให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ พวกมันยิ่งสูดอากาศเข้าไปได้มากเท่าไหร่และสามารถดูดซึมออกซิเจนได้มากเท่าไหร่ พวกมันก็จะอยู่ใต้น้ำได้นานขึ้นเท่านั้น ก่อนจะดำกลับไปใต้น้ำ วาฬจะเปิดช่องหายใจเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำเข้าไป

การพ่นน้ำของวาฬ
เมื่อวาฬหายใจออก กลุ่มควันจะปรากฎเหนือน้ำที่เรียกว่า โบล์ว กลุ่มควันนี้ส่วนใหญ่คือ ลมหายใจของวาฬ ซึ่งเห็นได้เมื่อมันกระทบกับอากาศเย็นเหมือนอย่างที่น้องๆ หายใจออกมาเป็นควันในวันที่อากาศเย็น นอกจากนี้กลุ่มควันนี้ยังมีน้ำที่ถูกดักเอาไว้รอบๆ ช่องหายใจของวาฬอยู่ด้วย

อยู่ได้นานกว่า
แม้ว่าวาฬจำเป็นต้องขึ้นมาที่ผิวน้ำเพื่อหายใจ แต่พวกมันสามารถเก็บออกซิเจนส่วนเกินไว้ในเลือดและกล้ามเนื้อได้ สิ่งนี้ทำให้วาฬอยู่ใต้น้ำได้หลังจากใช้ออกซิเจนในปอดหมดไปแล้ว ในระหว่างที่ดำน้ำ หัวใจของวาฬจะเต้นช้าลงกว่าตอนที่กำลังว่ายน้ำไปมา ซึ่งช่วยให้พวกมันใช่ออกซิเจนน้อยลง

การดำลึกกว่าเดิม
ยิ่งน้องๆ ลงไปใต้น้ำลึกมากเท่าไหร่ ความกดของน้ำก็ยิ่งมีมากขึ้นเท่านั้น สิ่งที่เรียกว่าแรงดันน้ำถ้าคนดำน้ำลึกกว่า 150 เมตร (490 ฟุต) หน้าอกและปอดจะถูกอัดด้วยแรงดันน้ำ วาฬสามารถดำได้ลึกกว่านี้ เพราะพวกมันมีปอดและหน้าอกที่ยืดหยุ่นได้ ซึ่งสามารถห่อตัวและกลับคืนสู่รูปเดิมได้


1 2 3 4 5 6 7  

 
   ด้วยความสามารถพิเศษที่นอกเหนือจากโปรแกรม Browser ธรรมดาทั่วไปแล้ว โปรแกรม Plawan Browser ยังความสามารถพิเศษอื่นที่น่าสนใจอีกมากมาย โดยสามารถ ศึกษาวิธีใช้งานและรายละเอียดต่างๆของปลาวาฬ บราวเซอร์ ได้ที่นี่
โครงการ ปลาวาฬ บราวเซอร์

ได้รับการสนับสนุนด้านการวิจัยและพัฒนา ตลอดจนการเผยแพร่โดย

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

สมาคมผู้ดูแลเว็บไทย


เครือข่ายพันธมิตร
  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
  ไปรษณีย์ไทย
  มูลนิธิเด็ก
  กระทรวงศึกษาธิการ
  มูลนิธิคุ้มครองเด็ก
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
  ThaiParentsNet
  บ้านใส่ใจ
  Teenpath
  ชมรมกลุ่มเพื่อน 2000
  สมาคมสร้างสรรค์ไทย (ตาวิเศษ)
  มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว
  กลุ่ม นวัตกรรมเยาวชน ตลาดประกอบฝัน
  สหทัยมูลนิธิ
  สถาบันครอบครัวรักลูก
  สำนักข่าวเด็กและเยาวชน ขบวนการตาสัปปะรด
  สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
  โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน
  โรงเรียนประชานิเวศน์
  โรงเรียนราชวินิต
  โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์
  For Mum and Me
  บ้านนอกดอทคอม
  ThaiICT
  Budpage
  จิตรธานี  


Button Link Plawan.Com
 หน้าแรก       วิธีใช้งาน       เรื่องน่าอ่าน       ข่าวคราว       เวบบอร์ด       ถาม - ตอบ       ความเป็นมา     
ติดต่อสอบถาม และ แนะนำติชมได้ที่  webmaster@plawan.com