1 2 3 4 5 6 7  


การกินอาหาร

วาฬที่มีฟันและวาฬบาลีน กินอาหารชนิดต่างๆ และกินด้วยวิธีการต่างๆ กันวาฬที่มีฟันส่วนใหญ่ล่าสัตว์ เช่น ปลาและหมึก และจับเหยื่อด้วยฟันของมัน วาฬบาลีนกินสัตว์ที่เล็กกว่าและใช้ฟันขนแปรงดักจับอาหาร

ฟันและการกินอาหาร
ฟันของวาฬมีลักษณะที่จะช่วยให้วาฬจับเหยื่อของมันได้ โลมามีฟันแหลมคม ซึ่งเหมาะสำหรับจับเหยื่อ แต่วาฬเพชฌฆาต มีฟันที่ใหญ่และแข็งแรงสำหรับฉีกเนื้อเป็นก้อนๆ ออกจากเหยื่อขนาดใหญ่

ลูกบอลปลา
โลมามักจะออกล่าเหยื่อด้วยกัน วิธีหนึ่งที่โลมาทำคือว่ายน้ำไปใต้ฝูงปลาแล้วบังคับให้ปลาเหล่านั้น ว่ายขึ้นสู่ผิวน้ำ โลมาจะว่ายไปรอบๆ ปลาพวกนั้นจนกระทั่งพวกมันรวมกลุ่มกันเป็นเหมือนลูกบอล ในที่สุดโลมาแต่ละตัวจะว่ายฝ่าฝูงปลาไปแล้วกินพวกนั้นให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้

อาหารของวาฬบาลีน
วาฬบาลีนกินปลาเล็ก เคย (สัตว์ที่เหมือนกุ้ง) และสัตว์ตัวเล็กที่เรียกว่าแพลงตอน แพลงตอนเหล่านี้เล็กมาจนต้องมาด้วยแว่นขยาย จึงจะมองเห็นเพื่อความอยู่รอดวาฬบาลีน ต้องกินแพลงตอนเป็นจำนวนมาก วาฬสีน้ำเงินกินอาหารมากถึง 4,000 กิโลกรัม (8,800 ปอนด์) ต่อวัน ซึ่งคิดเป็นน้ำหนักเท่ากับพิซซาจำนวน 12,000 ชิ้น

เต็มคำ
วาฬบาลีนกินอาหารโดยเอาน้ำที่เต็มไปด้วยปลาและแพลงตอนเข้าไปในปาก แล้วมันจะหุบปากแล้วยกลิ้นขึ้นเป็นการบังคับให้น้ำออกมาจากปาก โดยผ่านฟันขนแปรง ฟันของวาฬบาลีนจะทำหน้าที่เหมือนกระชอนปล่อยให้น้ำออกไป แต่อาหารยังติดอยู่ในปากของวาฬ แล้ววาฬจะกลืนอาหารลงไป

การหาคู่
ในการที่จะมีลูก วาฬต้องหาคู่ก่อน วาฬบางตัวต้องเดินทางเป็นพันๆ ไมล์เพื่อหาคู่ และวาฬตัวผู้บางพันธุ์ต้องต่อสู้กันเพื่อแย่งวาฬตัวเมีย

ศิลปินเดี่ยว
วาฬบาลีนมักจะอยู่ตามลำพัง และมักจะอยู่ห่างจากฝูงมาก วาฬบาลีนมีสถานที่พิเศษที่พวกมันจะไปเจอกันทุกปีเพื่อหาคู่

ตัวผู้พเนจร
วาฬที่มีฟันส่วนใหญ่อยู่กันเป็นกลุ่ม และหาคู่ภายในกลุ่มของมัน แต่วาฬหัวทุยจะมีฝูงตัวผู้และฝูงตัวเมียแยกจากกัน ดังนั้นตัวผู้จำเป็นต้องเดินทางค้นหาฝูงตัวเมียและหาคู่ของมัน

เพลงรัก
วาฬหลังโหนกตัวผู้ จะร้องเพลงตามลำพังเป็นเวลาหลายชั่วโมงเพื่อดึงดูดคู่ เพลงที่มันร้องจะประกอบไปด้วยเสียงฮัมอยู่ในคอ เสียงคราง เสียงสั่น และเสียงเหมือนนกร้องเพลง ตัวผู้ที่กำลังร้องเพลง จะว่ายน้ำกลับไปกลับมาอยู่ที่เดิม มันจะหยุดเมื่อมันหาตัวเมียเจอ ตัวผู้อาจจะใช้เพลงของมันเพื่อเป็นการเตือนให้ตัวผู้ตัวอื่นๆ อยู่ห่าง จากมัน

การไล่จูบ
วาฬบางตัวมีวิธีการแปลกในการดึงดูดคู่ ทั้งตัวผู้และตัวเมียจะไล่กันเป็นวงกลม ใช้ครีบหน้าแตะกันหรือใช้ครีบหน้าแตะท้องของอีกฝ่ายหนึ่งแล้วกระโดดขึ้นจากน้ำพร้อมกัน

การต่อสู่เพื่อตัวเมีย
วาฬตัวผู้บางครั้งจะสู้กันเพื่อแย่งตัวเมีย ตัวอย่างเช่น วาฬนาร์วาลจะมีงายาวที่หัว 1 งา ซึ่งพวกมันจะเอาไว้ใช้สู้กัน วาฬนาร์วาลที่มีงายาวที่สุดและแข็งแรงที่สุดมักจะเป็นฝ่ายชนะ

ลูกวาฬ
ลูกวาฬจะเจริญเติบโตในท้องของแม่ แม่จะให้กำเนิดมันใต้น้ำและมีลักษณะเหมือนพ่อแม่เพียงแต่ตัวเล็กกว่าเท่านั้น

หางอ่อน
ลูกวาฬแรกเกิดจะมีแพนหางและครีบหลังที่อ่อนนุ่ม ทำให้คลอดออกมาง่าย ปกติมันจะเอาหางออกมาก่อน ดังนั้นช่องหายใจจะออกมาหลังสุด สิ่งนี้จะช่วยให้ลูกวาฬไม่หายใจเอาน้ำเข้าไป

น้ำนมของแม่
แม่เริ่มให้นมลูกหลังจากที่ลูกเกิด 2 – 3 ชั่วโมง นมจะประกอบด้วยไขมัน ไขมันจะช่วยให้ลูกวาฬพัฒนาชั้นไขมันที่หนา ที่จะช่วยทำให้มันอบอุ่น

การติดต่ออย่างใก้ลชิด
ในช่วงสองสามอาทิตย์แรก ลูกวาฬจะยังอ่อนแออยู่ และจะอยู่ใก้ลกับแม่เพื่อความปลอดภัยของมัน แม้ว่าลูกวาฬจะว่ายน้ำได้ตั้งแต่เกิด แต่ในตอนแรกมันอาจจะวางครีบหน้าด้านหนึ่งไว้บนตัวของแม่ การทำเช่นนี้จะทำให้มันไม่เหนื่อยเกินไป

แม่ที่คอยปกป้อง
แม่วาฬจะหวงลูกมาก มันจะปกป้องลูกมันจากสัตว์นักล่าเช่น ปลาวาฬ และวาฬเพชฌฆาตถ้าลูกวาฬได้รับบาดเจ็บและไม่สามารถว่ายน้ำไปที่ผิวน้ำเพื่อหายใจได้ แม่จะพยุงลูกไว้ที่ผิวน้ำให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้

การอยู่ด้วยกัน
ลูกวาฬส่วนใหญ่อยู่กับแม่ของมันเป็นเวลา 2 หรือ 3 ปี เพื่อเรียนรู้ว่าต้องหลีกเลี่ยงสัตว์นักล่าชนิดไหน และจะหาอาหารอย่างไร ลูกวาฬยังต้องเรียนรู้ที่จะสื่อสารกับวาฬตัวอื่นๆ โดยการเลียนแบบเสียงที่แม่ของมันทำ

การอยู่เป็นกลุ่ม
วาฬที่มีฟันส่วนใหญ่จะอยู่ด้วยกันเป็นฝูง ฝูงหนึ่งอาจจะมีจำนวนมากถึง 500 ตัวขึ้นอยู่กันชนิดและที่ที่มันอยู่ การอยู่เป็นฝูงทำให้วาฬที่มีฟันหาอาหารได้ง่ายขึ้น และป้องกันตนเองได้ดีขึ้น กลุ่มของวาฬแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะใหญ่ คือ ฝูงหรือสกุล และหมู่หรือพ็อด

ฝูงและหมู่
จำนวนสมาชิกของฝูงจะเปลี่ยนไปในแต่ละวัน เนื่องจากวาฬจะเคลื่อนที่จากฝูงหนึ่งไปยังอีกฝูงหนึ่ง แต่วาฬบางพันธุ์ เช่น วาฬเพชฌฆาตมักจะอยู่กันเป็นกลุ่มที่มีจำนวนตายตัว และอยู่ในกลุ่มนี้ไปตลอดชีวิตของมัน กลุ่มในลักษณะนี้เรียกว่าหมู่

การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
วาฬที่มีฟันในทะเลเปิดจะรวมกลุ่มกันเป็นฝูงที่ใหญ่ที่สุด ดังนั้นมันจึงสามารถหาอาหารได้เป็นบริเวณกว้าง เมื่อพวกมันพบฝูงปลามันจะกระโจนขึ้นเหนือน้ำ เพื่อเป็นสัญญานบอกตัวอื่นๆ ให้รู้ว่ามันอยู่ที่ไหน

การต่อสู้ด้วยหาง
วาฬมักจะพยายามช่วยพวกเดียวกัน ถ้าตัวนั้นตกอยู่ในอันตราย ตัวอย่างเช่น วาฬหัวทุยจะล้อมวาฬที่ได้รับบาดเจ็บหรือลูกของพวกมันไว้ และส่งเสียงร้องเพื่อพยายามจะช่วยพวกมันไม่ให้ถูกทำร้าย วาฬจะขับไล่ผู้ที่เข้ามาทำร้ายโดยการใช้หางที่ทรงพลังของมันตีน้ำขึ้นลง

กลุ่มอนุบาล
ในการปกป้องลูก แม่วาฬที่มีฟันบางตัวจะอยู่ด้วยกันเป็นกลุ่มกับลูกของมัน และวาฬตัวเมียที่ไม่มีลูกซึ่งเรียกว่า น้า การอยู่เป็นกลุ่มลักษณะเรียกว่ากลุ่มอนุบาล น้าจะคอยดูแลลูกวาฬขณะที่แม่ออกไปหาอาหาร

1 2 3 4 5 6 7  
 
   ด้วยความสามารถพิเศษที่นอกเหนือจากโปรแกรม Browser ธรรมดาทั่วไปแล้ว โปรแกรม Plawan Browser ยังความสามารถพิเศษอื่นที่น่าสนใจอีกมากมาย โดยสามารถ ศึกษาวิธีใช้งานและรายละเอียดต่างๆของปลาวาฬ บราวเซอร์ ได้ที่นี่
โครงการ ปลาวาฬ บราวเซอร์

ได้รับการสนับสนุนด้านการวิจัยและพัฒนา ตลอดจนการเผยแพร่โดย

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

สมาคมผู้ดูแลเว็บไทย


เครือข่ายพันธมิตร
  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
  ไปรษณีย์ไทย
  มูลนิธิเด็ก
  กระทรวงศึกษาธิการ
  มูลนิธิคุ้มครองเด็ก
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
  ThaiParentsNet
  บ้านใส่ใจ
  Teenpath
  ชมรมกลุ่มเพื่อน 2000
  สมาคมสร้างสรรค์ไทย (ตาวิเศษ)
  มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว
  กลุ่ม นวัตกรรมเยาวชน ตลาดประกอบฝัน
  สหทัยมูลนิธิ
  สถาบันครอบครัวรักลูก
  สำนักข่าวเด็กและเยาวชน ขบวนการตาสัปปะรด
  สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
  โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน
  โรงเรียนประชานิเวศน์
  โรงเรียนราชวินิต
  โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์
  For Mum and Me
  บ้านนอกดอทคอม
  ThaiICT
  Budpage
  จิตรธานี  


Button Link Plawan.Com
 หน้าแรก       วิธีใช้งาน       เรื่องน่าอ่าน       ข่าวคราว       เวบบอร์ด       ถาม - ตอบ       ความเป็นมา     
ติดต่อสอบถาม และ แนะนำติชมได้ที่  webmaster@plawan.com