สกว

“โครงการชวนเพื่อนท่องเว็บ รุ่นที่ 1” ได้ร่วมกันแบ่งเว็บไซต์ตามหมวดไว้ 5 หมวด ภายในแต่ละหมวด ประกอบด้วยรายชื่อเว็บไซต์ที่เพื่อนสมาชิกช่วยกันจัดและเรียบเรียงโดยกิจกรรมได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 3 – 4 เมษายน ที่ผ่านมา ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี ครับเพื่อนๆ สามารถเข้าไปดูผลงานและเยี่ยมชมเว็บไซต์ที่เพื่อนสมาชิกโครงการ จัดไว้ ตามหมวดด้านล่างได้เลยครับ

หมวด สุขภาพอนามัย หมวด กีฬา
หมวด ดนตรี หมวด งานอดิเรก
หมวด วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


เรื่องเล่าของพี่หนึ่ง จากเว็บบอร์ดน้ำตาล ครับ!!
เหตุการณ์ดีดี และความรู้สึกที่น่าประทับใจ จากการไปออกค่ายโครงการชวนเพื่อนท่องเว็บครั้งที่ 1 นั้น วันนี้พี่หนึ่งและน้ำตาล ได้มาเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้น ผ่านทางเว็บบอร์ด http://www.numtan.com ซึ่งเรื่องราวต่างๆ นี้ เปรียบเหมือนกับบันทึกไดอารี่เล่มหนึ่งของการเดินทางไปสู่ความสำเร็จของโครงการ จากอีกมุมมองหนึ่งของสมาชิกในค่าย เรื่องเล่านี้ต้องขอขอบคุณพี่หนึ่ง และน้ำตาลเจ้าของเว็บบอร์ดมากๆ เลยครับ ที่ทำให้ความประทับ และความทรงจำดีดี ได้ถูกถ่ายทอดออกมาให้เพื่อนๆ เห็นอีกครั้ง เพื่อนๆ ยังจำภาพที่ผ่านมาได้หรือเปล่าครับ? และสำหรับเพื่อนที่พลาดจากการไปออกค่าย สามารถรับฟังเรื่องเหล่านั้นได้ที่ นี่ครับ
ภาพบรรยากาศงานเปิดตัวโครงการ "ชวนเพื่อนท่องเว็บ"
งานเปิดตัวโครงการ "ชวนเพื่อนท่องเว็บ" เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา เป็นการเปิดโครงการกิจกรรมที่จะช่วยเสริมสร้างกระบวนทัศน์และทัศนคติที่ถูกต้องของเยาวชนที่มีต่ออินเทอร์เน็ต นำไปสู่การสร้างเครือข่ายเยาวชนและผู้ปกครองที่สนใจ เพื่อร่วมมือกันทำงานด้านแนะนำเว็บไซต์สำหรับเด็ก เพื่อการใช้อินเทอร์เน็ตที่ถูกต้องและปลอดภัยต่อไป

โครงการนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย หรือ สกว. และ Plawan.com โดย บริษัท บัณฑิต เซ็นเตอร์ จำกัด ซึ่งต้องการที่จะเสนอแนวทางการป้องกันสื่อที่ไม่เหมาะสมจากอินเทอร์เน็ต โดยอาศัยแนวทางการป้องกันเชิงความรู้ในลักษณะเยาวชนพิจารณาและวิเคราะห์สื่อด้วยตนเอง เป็นการสนับสนุนให้มีนักวิจัยรุ่นเยาว์เกิดขึ้น โดยกิจกรรมต่างๆ จะช่วยให้เยาวชนได้มีโอกาสร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน และสามารถรับฟังคำแนะนำจากกลุ่มผู้ปกครอง ผลลัพธ์ที่ได้จึงเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันและปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีแก่เยาวชนไทยในการพิจารณารับสื่อต่างๆ จากอินเทอร์เน็ตด้วยตนเอง อ่านต่อคลิกที่นี่ในอดีตเมื่อเราต้องการค้นคว้าหาความรู้ สถานที่แรกที่เราจะนึกถึงก็คือ “ห้องสมุด”

ปัจจุบันได้เกิดโลกแห่งการเรียนรู้แห่งใหม่ขึ้นบนโลกอินเทอร์เน็ต เปรียบเสมือนห้องสมุดแห่งใหม่ ห้องสมุดซึ่งไร้ซึ่งพรหมแดน เยาวชนรุ่นใหม่สามารถศึกษาหาความรู้ได้มากมายอย่างไม่จำกัดจากโลกของอินเทอร์เน็ต ซึ่งแหล่งความรู้ที่มากมายเหล่านั้นมีทั้งสิ่งที่ดี และสิ่งที่ไม่ดีแอบแฝงมากับแหล่งต่าง ๆ

โครงการชวนเพื่อนท่องเว็บ จึงถือกำเนิดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเป็นแนวทางส่งเสริมให้เยาวชนได้ฝึกฝนการใช้วิจารณญาณในการแสวงหาความรู้ การวิเคราะห์ วิจารณ์ และนำองค์ความรู้เหล่านั้นมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน และสามารถแนะนำแหล่งความรู้ใหม่ ๆ ที่มีประโยชน์ให้กับผู้อื่นได้ ดังนั้นพวกเราจึงขอเชิญชวนเยาวชนรุ่นใหม่มาร่วมกันสร้างเครือข่ายนักวิจัยรุ่นเยาว์บนอินเทอร์เน็ตกับโครงการชวนเพื่อนท่องเว็บ โครงการดี ๆ อีกโครงการหนึ่งจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และดำเนินการโดยบริษัท บัณฑิต เซ็นเตอร์ จำกัด
 
ชื่อล๊อกอิน
รหัสผ่าน
 
  


สมัครเข้าร่วมโครงการชวนเพื่อนท่องเว็บ
ได้ที่นี่ครับ
 
ชื่อทีม
รหัสผ่านทีม
 
  

ติดต่อสอบถามปัญหา และ แนะนำติชม โครงการชวนเพื่อนท่องเว็บ ได้ที่ support@plawan.com